Početna Obrasci
Početna
Kontakt

Zaštita osobnih podataka

Politika zaštite privatnosti osobnih podataka primjenjuje se od 25. svibnja 2018. godine stupanjem na snagu Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka EU 2016/679.

Ured državne uprave u Bjelovarsko – bilogorskoj županiji obvezuje se da će s osobnim podacima svojih korisnika postupati sukladno Općoj uredbi (EU) 2016/679 te nacionalnim propisima kojima se regulira zaštita osobnih podataka.

Politika zaštite privatnosti odnosi se na web stranicu u našem vlasništvu, ali i na sve ostale aktivnosti i procese u kojima dolazimo u kontakt s osobnim podacima stranaka.

Za obradu podataka odgovoran je Ured državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, kao voditelj obrade podataka, Ante Starčevića 8, 43 000 Bjelovar.

Osobni podaci su oni podaci koji mogu identificirati pojedinu osobu, kao što su ime i prezime, OIB, prebivalište, boravište, broj osobne iskaznice, datum i država izdavanja, datum rođenja, mjesto rođenja, državljanstvo, ime oca, spol, IBAN broj, telefonski broj ili email adresa, podaci o radno pravnom statusu, bračno stanje, fotografije i video snimke, podaci o trenutnom i završenom obrazovanju. Isti će biti prikupljani isključivo ako ih korisnik dobrovoljno dostavi putem ove web stranice, elektroničke pošte ili na bilo koji drugi način.

Ured državne uprave se obvezuje da će podatke koristiti u svrhu odgovora na upit korisnika ili dostavu tražene informacije, za pokretanje odnosno vođenje postupaka iz naše nadležnosti na zahtjev korisnika, poboljšanja iskustva pristupa stranici te se u druge svrhe neće koristiti.

Ured državne uprave se obvezuje da neće učiniti ni na bilo koji način dostupnima osobne podatke korisnika trećima, već će nakon ispunjenja svrhe prikupljanja podataka iste obrisati.

U svakom trenutku korisnici naše web stranice imaju mogućnost i pravo:
a) pravo na pristup informacijama i informacijama o obradi Vaših osobnih podataka
b) pravo na ispravak osobnih podataka
c) pravo na brisanje osobnih podataka
d) pravo na ograničenje obrade svojih osobnih podataka
e) pravo na mogućnost prijenosa osobnih podataka.
f) pravo na povlačenje/opoziv privole
g) pravo na prigovor i pravo na žalbu

U slučaju promjena naše Politike zaštite privatnosti biti ćete obaviješteni o tome na ovoj web stranici uz ažuriranje datuma izmjene politike zaštite privatnosti.

Ova Politika zaštite privatnosti je zadnji put izmijenjena 30. listopada 2018. godine

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Službenik za zaštitu osobnih podataka imenovan je od strane voditelja zbirke osobnih podataka – Ureda državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, temeljem Članka 2. točke 9. Zakona o zaštiti osobnih podataka. Službenik za zaštitu osobnih podataka vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka i ostvarivanja prava na zaštitu osobnih podataka.


Službenik za zaštitu osobnih podataka: Matea Gebik, mag. iur.
Adresa i mjesto rada: 43000 Bjelovar, Dr. A. Starčevića 8
Telefon: 043/278-126
Fax: 043/278-124
E-mail: matea.gebik@udubbz.hr