Početna Služba za zajedničke poslove
Početna
Kontakt

Služba za zajedničke poslove

Služba za zajedničke poslove obavlja stručne poslove za potrebe predstojnice i zamjenika predstojnice te poslove koji se odnose na nadzor nad zakonitošću općih akata predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica područne (regionalne) samouprave i statuta vijeća nacionalnih manjina, nadzor nad radom tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravnih osoba koje imaju javne ovlasti u povjerenim im poslovima državne uprave na području županije, inspekcijske poslove u prvom stupnju prema nadležnosti propisanoj posebnim zakonom, poslove planiranja, razvoja i upravljanja ljudskim potencijalima, poslove koji se odnose na odobravanje korištenja besplatne pravne pomoći, određivanja brojčanih oznaka stvaralaca i primilaca akata na području županije te poslove javne nabave, informatičke, planske, materijalno-financijske, računovodstvene, opće, administrativne i pomoćno-tehničke poslove za potrebe Ureda.

Voditelj službe: Mirko Antolić, prof.
tel: 278-181
fax: 278-180
E-mail: zajednicki.poslovi@udubbz.hr