Početna Služba za društvene djelatnosti
Početna
Kontakt

Služba za društvene djelatnosti

Služba za društvene djelatnosti obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na obrazovanje, sport, kulturu, informiranje, tehničku kulturu, utvrđivanje prava na zdravstvenu zaštitu socijalno neosiguranih osoba i humanitarnu pomoć. Obavlja nadzor nad zakonitošću rada i općih akata u školstvu i predškolskim ustanovama, kulturi, tehničkoj kulturi i infomiranju. Obavlja upravne i stručne poslove iz oblasti utvrđivanja prava hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji, utvrđivanja prava žrtvama i sudionicima II. svjetskog rata i članova njihovih obitelji te utvrđivanja prava civilnim žrtvama iz Domovinskog rata.


Voditeljica službe:
Ivana Legin, dipl. iur.
tel: 278-121
fax: 278-124

E-mail: drustvene.djelatnosti@udubbz.hr