Početna Upisi u Osnovne škole u BBŽ
Početna
Kontakt

OSNOVNE ŠKOLE - OPĆENITO


Liste zaposlenika u osnovnim školama

Temeljem članka 25. stavka 9. podstavak 10. Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN 51/2018), Ured državne uprave u Bjelovarsko – bilogorskoj županiji objavljuje liste zaposlenika zaposlenih u osnovnim školama za školsku godinu 2018./2019.

Svi podaci sadržani u tablicama dobiveni su od strane osnovnih škola i Ured državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji nema utjecaja na netočno dostavljene ili nepotpune podatke, te objavljuje dobivene podatke.