Početna Popisi birača
Početna
Kontakt

UVID U POPISE BIRAČA

1. U SJEDIŠTU UREDA U BJELOVARU,
na adresi Dr.Ante Starčevića 8, sobe 94 i 95
broj telefona 043/278-177, 043/278-184
broj telefax-a 043/278-164
e-mail:
e-mail:

2. U ISPOSTAVI DARUVAR,
na adresi Trg Kralja Tomislava 14, soba 31
broj telefona 043/675-807
broj telefax-a 043/335-483
e-mail:

3. U ISPOSTAVI GAREŠNICA,
na adresi Vladimira Nazora 22, soba 38
broj telefona 043/675-680
broj telefax-a 075/801-518
e-mail:

4.  U ISPOSTAVI GRUBIŠNO POLJE,
na adresi Trg bana J.Jelačića 1, soba 40
broj telefona 043/675-711
broj telefax-a 075/801-182
e-mail:

5. U ISPOSTAVI ČAZMA,
na adresi Milana Novačića 13, soba 2
broj telefona 043/226-540
broj telefax-a 075/801-169
e-mail: