Početna Dokumenti ureda
Početna
Kontakt

DOKUMENTI UREDA

PLAN klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja pismena Ureda državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji za 2019. godinu

ODLUKA O DOPUNI PLANA klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja pismena Ureda državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji za 2019. godinu

PRAVILNIK o unutarnjem redu Ureda državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji

Izmjene Plana prijma na stručno osposobljavanje

ODLUKA o određivanju uredovnih dana za matične urede u Uredu državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji

ODLUKA o korištenju službenih mobilnih telefona, sredstvima reprezentacije i službenim putovanjima

ODLUKA o prostoru za pušenje

PRAVILNIK o načinu korištenja službenih automobila

Odluka o određivanju službenih prostorija za sklapanje braka

KLASA: 023-01/17-01/13.
URBROJ: 2103-01-17-2.
Bjelovar, 03. kolovoza 2017.

Na temelju članka 2. Pravilima o mjerilima za određivanje iznosa naknade za sklapanje braka izvan službene prostorije („Narodne novine“ br. 67/17.) p.o. Vlade Republike Hrvatske, predstojnica Ureda državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, donosi

ODLUKU

o određivanju službenih prostorija za sklapanje braka

I

Na području Ureda državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji službene prostorije za sklapanje braka su:
U sjedištu Ureda u Bjelovaru, u zgradi Županije, na adresi Dr.A.Starčevića 8 prostorije matičnog ureda i sale u prizemlju,
Prostorije matičnog ureda u zgradi općine Veliko Trojstvo, Braće Radića 26,
Prostorije matičnog ureda u zgradi općine u Novoj Rači, Trg Stjepana Radića 56,
Prostorije matičnog ureda i sale na prvom katu, u zgradi općine Rovišće, Trg hrvatskih branitelja 2,
U Ispostavi Daruvar prostorije matičnog ureda i velike vijećnice na I katu u zgradi Grada Daruvara, Trg kralja Tomislava 14,
Prostorije matičnog ureda u Đulovcu, Domobranska 24,
U Ispostavi Garešnica prostorije matičnog ureda i sale br. 48, u zgradi Grada Garešnice, Vladimira Nazora 22,
U Ispostavi Grubišno Polje prostorije matičnog ureda i sale br. 43 Grada Grubišnog Polja, Trg bana J.Jelačića 1,
Prostorije matičnog ureda i sala u Velikom Grđevcu, Trg Mate Lovraka 5,
U Ispostavi Čazma prostorije matičnog ureda u zgradi na adresi, Milana Novačića 13 i sala Grada Čazme na adresi Kralja Tomislava 1a/I.
Prostorije matičnog ureda u Ivanjskoj, Slavka Kolara 1,

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na internetskim stranicama Ureda.

PO OVLAŠTENJU VLADE RH
PREDSTOJNICA
Branka Saks, dipl.iur.,v.r.