Početna Arhiva obavijesti
Početna
Kontakt

Plan prijma


Na temelju članka 3. stavka 3. Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima („Narodne novine“ broj: 100/2011) uz prethodnu suglasnost Ministarstva uprave KLASA: 131-01/16-01/60, URBROJ:  515-04-01-02/2-16-2 od 22. travnja 2016. i Ministarstva financija KLASA: 100-01/16/01/44, URBROJ: 513-05-01-16-2 od 14. travnja 2016. po ovlaštenju Vlade RH predstojnica Ured državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, donosi

PLAN PRIJAMA

NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA U UREDU DRŽAVNE UPRAVE U BJELOVARSKO-BILOGORSKOJ ŽUPANIJI ZA 2016. GODINU


I.

Na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za 2016. godinu, planira se prijam 13 osoba sa slijedećima uvjetima:
- 3 osobe sa završenim preddiplomskim sveučilišnim studijem ili stručnim studijemu trajanju od najmanje tri godine upravne struke,
- 10 osobe sa stečenom srednjom sručnom spremom.

Popis radnih mjesta za čije se poslove planira stručno osposobljavanje i ustrojstvene jedinice u kojima su ustrojena ta radna mjesta, broj osoba koje se planira primiti i potreban stupanj obrazovanja i struka koje moraju ispunjavati osobe na stručnom osposobljavanju utvrđeni su u Tablici 1. koja je sastavni dio ovog Plana.

II.

Prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa provodit će se u suradnji s Hrvatskih zavodom za zapošljavanje, sukladno odredbama Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima.

Plan prijama može se provodit jer su sredstva za pokriće troškova stručnog osposobljavanja, u cijelosti osigurana kod nadležne službe za zapošljavanje.

III.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na web stranici Ureda državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji – www.udubbz.hr, web stranici Ministarstva uprave www.uprava.hr i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – www.hzz.hr.


KLASA: 112-01/16-01/4
URBROJ: 2103-01-16-2
Bjelovar, 02. svibnja 2016.

PO OVLAŠTENJU VLADE RH
PREDSTOJNICA
Branka Saks,dipl.iur.,v.r.Ovaj Plan stupio je na snagu dana 02. svibnja 2016. godine.


PO OVLAŠTENJU VLADE RH
PREDSTOJNICA
Branka Saks,dipl.iur., v.r.
TABLICA – PLAN PRIJMA NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE U UREDU DRŽAVNE UPRAVE U BJELOVARSKO-BILOGORSKOJ ŽUPANIJI ZA 2016. GODINU

TABLICA - PLAN PRIJAMA NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE U UREDU DRŽAVNE UPRAVE U BJELOVARSKO-BILOGORSKOJ ŽUPANIJI ZA 2016. GODINU

 1. SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI - radno mjesto administrativnog referenta
  radno mjesto - računovodstveni referent za poslove zaštite žrtava i sudionika II. svjetskog rata
  Mentor:
  • Mira Grgić, viši upravni referent za kulturu, VŠS
  • Ivanka Vujanić, računovdstveni referent, SSS

 2. SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE - radno mjesto administrativnog referenta
  Mentor:
  • Teodor Romanić, Upravni referent za poslove obrtništva, SSS

 3. SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU - za radno mjesto matičara 2x
  Mentor:
  • Zrnka Habaht, matičar, SSS
  • Zdenka Tonković, matičar, SSS

  -Za radno mjesto administrativnog referenta 2x
  Mentori:
  • Maja Hlupić administrativni referent, SSS i
  • Mira Radičević, upravni referent za poslove registracije udruga i popise birača, SSS

 4. ISPOSTAVA DARUVAR - Viši upravni referent za poslove zdravstvene zaštite
  - Matičar
  Mentori:
  • Nevena Pavlović, samostalni upravni referent za poslove gospodarstva-voditeljica Ispostave, VSS i
  • Renata Grahovac, matičarka, SSS

 5. ISPOSTAVA ČAZMA - za radno mjesto upravnog referenta za poslove obrtništva
  Mentor:
  • Arijana Andri, voditeljica Ispostave, VSS,

 6. ISPOSTAVA GAREŠNICA - za radno mjesto viši upravni referent za poslove zdravstvene zaštite
  Mentor:
  • Mirjana Gladoić, viša upravna referetica, VŠS,

 7. ISPOTAVA GRUBIŠNO POLJE - Viši upravni referent za poslove školstva
  - Matičar
  Mentori:
  • za višeg referenta Dobrila Stančić, viši upravni referent za poslove obnove, VŠS
  • za matičara, matičarka, SSS.


S poštovanjem,


PO OVLAŠTENJU VLADE RH
PREDSTOJNICA
Branka Saks,dipl.iur.,v.r.
Plan prijma.pdf