Početna Arhiva obavijesti
Početna
Kontakt

Plan prijma


Na temelju članka 3. stavka 3. Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima („Narodne novine“ broj: 100/2011) uz prethodnu suglasnost Ministarstva uprave KLASA: 131-01/15-01/155, URBROJ: 515-04-01-02/5-15-2 od 29. lipnja 2015. godine i Ministarstva financija KLASA: 100-01/15-01/132, URBROJ: 513-05-01-15-2 od 18. lipnja 2015. godine, po ovlaštenju Vlade RH predstojnica Ured državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, donosi

PLAN PRIJMA

NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA U UREDU DRŽAVNE UPRAVE U BJELOVARSKO-BILOGORSKOJ ŽUPANIJI ZA 2015. GODINU

I.

          Na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa planira se u 2015. godini prijam 4 osobe, od čega:


  • 1 osoba sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili specijalističkim diplomskim stručnim studijem pravne struke,  

  • 2 osobe sa završenim preddiplomskim sveučilišnim studijem ili stručnim studijem u trajanju od najmanje tri godine upravne struke, i

  • 1 osoba sa stečenom srednjom stručnom spremom.

         U privitku dopisa dostavljamo vam popis radnih mjesta za čije se poslove planira stručno osposobljavanje i ustrojstvene jedinice u kojima su ustrojena ta radna mjesta, broj osoba koje se planira primiti i potreban stupanj obrazovanja i struka koje moraju ispunjavati osobe na stručnom osposobljavanju, utvrđeni su u Tablici 1. koja je sastavni dio ovog Plana.

II.

       Prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa provodit će se u suradnji s Hrvatskih zavodom za zapošljavanje Bjelovar, sukladno odredbama Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima.

      Plan prijama provodit će se jer su sredstva za pokriće troškova stručnog osposobljavanja, u cijelosti osigurana kod nadležne službe za zapošljavanje.

III.

          Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na web stranici Ureda državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji – www.udubbz.hr, web stranici Ministarstva uprave www.uprava.hr i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – www.hzz.hr.

 

KLASA: 112-01/15-01/21

URBROJ: 2103-01-15-1

Bjelovar, 15. srpnja 2015.

PO OVLAŠTENJU VLADE RH

PREDSTOJNICA

Branka Saks,dipl.iur.,v.r.

 

TABLICA - PLAN PRIJMA NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE U UREDU DRŽAVNE UPRAVE U BJELOVARSKO-BILOGORSKOJ ŽUPANIJI ZA 2015. GODINU

Plan prijama

Ovaj Plan stupio je na snagu dana 15. srpnja 2015. godine.

Kompletan dokument sa tablicom prijama možete preuzeti u dokumentu ispod.

Plan prijamaPlan prijma.pdf


DOPUNA PLANA PRIJMA


Na temelju članka 3. stavka 3. Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima („Narodne novine“ broj: 100/2011) uz prethodnu suglasnost Ministarstva uprave : KLASA: 131-01/15-01/155, URBROJ: 515-04-01-02/2-15-6 od 15. rujna 2015. i Ministarstva financija KLASA: 100-01/15-01/132, URBROJ: 513-05-01-15-4 od 14. rujna 2015. godine, po ovlaštenju Vlade RH predstojnica Ured državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, donosi

DOPUNU PLANA PRIJMA

NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA U UREDU DRŽAVNE UPRAVE U BJELOVARSKO-BILOGORSKOJ ŽUPANIJI ZA 2015. GODINU

I.

Na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za 2015. godinu, planira se prijam 5 osoba sa slijedećima uvjetima: 

- 1 osoba sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili specijalističkim diplomskim stručnim studijem,
- 4 osobe sa stečenom srednjom sručnom spremom.

Popis radnih mjesta za čije se poslove planira stručno osposobljavanje i ustrojstvene jedinice u kojima su ustrojena ta radna mjesta, broj osoba koje se planira primiti i potreban stupanj obrazovanja i struka koje moraju ispunjavati osobe na stručnom osposobljavanju utvrđeni su u Tablici 1. koja je sastavni dio ove Dopune Plana.

II.

Prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa provodit će se u suradnji s Hrvatskih zavodom za zapošljavanje, sukladno odredbama Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima.

Plan prijama provodit će jer su sredstva za pokriće troškova stručnog osposobljavanja, u cijelosti osigurana kod nadležne službe za zapošljavanje.

III.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na web stranici Ureda državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji – www.udubbz.hr, web stranici Ministarstva uprave www.uprava.hr i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – www.hzz.hr.

KLASA: 112-01/15-01/21
URBROJ: 2103-01-15-17
Bjelovar, 21. rujna 2015.

PO OVLAŠTENJU VLADE RH
PREDSTOJNICA
Branka Saks,dipl.iur.v.r.

Ovaj Plan stupio je na snagu dana 21. rujna 2015. godine.

PO OVLAŠTENJU VLADE RH
PREDSTOJNICA
Branka Saks,dipl.iur., v.r.


Plan prijamaDopuna plana prijma.pdf


TABLICA – DOPUNE PLANA PRIJMA NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE U UREDU DRŽAVNE UPRAVE U BJELOVARSKO-BILOGORSKOJ ŽUPANIJI ZA 2015. GODINU

Dopuna planu prijma