Početna Arhiva obavijesti
Početna
Kontakt

OBJAVA BIRAČIMA


REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UPRAVE

KLASA:  013-01/13-01/20
URBROJ: 515-03-01-02/4-13-2
Zagreb, 04. ožujka 2013.

OBJAVA BIRAČIMA

Predsjednik Republike Hrvatske je dana 01. ožujka 2013. godine donio Odluku o raspisivanju izbora za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske. Odluka je stupila na snagu 04. ožujka 2013. godine, a objavljena je u “Narodnim novinama”, broj 27 od 04. ožujka 2013. godine

Izbori u Republici Hrvatskoj održat će se u

nedjelju, 14. travnja 2013. godine.

Izbori u sjedištima diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Hrvatske održat će se u

subotu 13. travnja 2013. godine i nedjelju 14. travnja 2013. godine.

Temeljem članka 23. Zakona o registru birača ("Narodne novine”, broj 144/12), pozivaju se birači da izvrše pregled, dopunu i ispravak podataka upisanih u registar birača. Birači mogu pregledati odnosno zatražiti dopunu ili ispravak podataka upisanih u registar birača u službi za opću upravu ureda državne uprave u županiji i Gradskom uredu za opću upravu Grada Zagreba, prema mjestu svog prebivališta, svakim radnim danom u radno vrijeme ureda, a u dane 09.03., 16.03. i 23.03.2013. (subote) od 08-12 sati. Detaljnije obavijesti bit će na web stranicama nadležnog ureda.

Zahtjevi se mogu podnositi zaključno do srijede, 03. travnja 2013. godine.

Također, u nadležnim uredima biračima će do 03. travnja 2013. godine biti omogućen uvid u podatke upisane u registar birača koji se odnose na osobno ime i adresu birača pojedinog grada ili općine.

Na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.hr dostupni su podaci o nadležnim uredima i osobama ovlaštenim za vođenje registra birača, a omogućen je i uvid u registar birača putem OIB-a ili MBG-a građana i prezimena.

Podsjećamo birače da je uvjet za ostvarivanje prava na glasovanje
Važeća osobna iskaznica - za birače koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj
Aktivna registracija - za birače koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj

Zahtjev za aktivnu registraciju birači podnose u najbližem diplomatsko­ konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske u inozemstvu odnosno nadležnom uredu u Republike Hrvatske, ako na dan izbora borave u Republici Hrvatskoj.

Na izborima za Europski parlament omogućeno je glasovanje izvan mjesta prebivališta.

Stoga se birači, koji žele glasovati izvan mjesta prebivališta, mogu privremeno upisati u registar birača u gradu ili općini gdje će se zateći na dan izbora. Zahtjev za privremeni upis izvan mjesta prebivališta može se podnijeti nadležnom uredu, neovisno o mjestu upisa u registar birača.

Birači s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, koji će glasovati u inozemstvu, trebaju se obratiti nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske ili nadležnom uredu u Republici Hrvatskoj.

Iznimno, birači s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji nisu sigurni gdje će boraviti na dan izbora, mogu od nadležnog ureda u kojem su upisani u registar birača zatražiti potvrdu za glasovanje izvan mjesta prebivališta, temeljem koje će moći glasovati na bilo kojem biračkom mjestu u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu.

Zahtjevi za privremeni upis, aktivnu registraciju, prethodnu registraciju i izdavanje potvrde za glasovanje izvan mjesta prebivališta, mogu se podnositi zaključno sa srijedom, 03. travnja
2013. godine.

Birači koji prilikom dolaska na biračko mjesto, utvrde da nisu upisani u izvatke iz popisa birača, mogu na dan izbora dobiti potvrdu za glasovanje (npr. osobe koje nemaju važeće osobne iskaznice).  Potvrde izdaju nadležni uredi u Republici Hrvatskoj prema mjestu prebivališta birača odnosno diplomatsko konzularna predstavništva u inozemstvu, za birače koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj.

Dokument u .PDF formatu moguće je preuzeti ovdje:  Objava_biracima.pdf