Početna Arhiva natječaja
Početna
Kontakt

SAMOSTALNI UPRAVNI REFERENT ZA NADZOR - POZIV ZA TESTIRANJE KANDIDATIMA


REPUBLIKA HRVATSKA
URED DRŽAVNE UPRAVE
U BJELOVARSKO-BILOGORSKOJ ŽUPANIJI
KOMISIJA ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA

KLASA: 112-01/11-01/16
URBROJ: 2103-01-11-7
Bjelovar, 31. listopad 2011.

POZIV ZA TESTIRANJE
KANDIDATIMA

POVODOM OBLJAVLJENOG NATJEČAJA ZA PRIJAM U DRŽAVNU SLUŽBU U UREDU DRŽAVNE UPRAVE U BJELOVARSKO-BILOGORSKOJ ŽUPANIJI- SLUŽBU ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
SAMOSTALNI UPRAVNI REFERENT ZA NADZOR

Na temelju članka 51. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05,107/07,27/08. i 49/2011.) i članku 10. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj 74/2010.) pozivaju se na testiranje kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem za prijam u državnu službu na radno mjesto samostalnog upravnog referenta za nadzor u Uredu državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji Služba za društvene djelatnosti – Pododsjeka za obrazovanje i šport, objavljen u Narodnim novina broj 110/2011. od 26. rujna 2011. godine. 

Na testiranje se pozivaju kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja. Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja o tome su obaviješteni pismenim putem.

TESTIRANJE KANDIDATA ODRŽATI ĆE SE DANA

15. STUDENOG (utorak) 2011. GODINE S POČETKOM U 9,00 SATI

U UREDU DRŽAVNE UPRAVE U BJELOVARSKO-BILOGORSKOJ ŽUPANIJI
Ulica Dr. Ante Starčevića 8, BJELOVAR, velika vijećnica II kat.

Kandidat koji ne pristupi testiranju, smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj.

PRAVILA TESTIRANJA:

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet, te osobe za koje se utvrdi da nisu podnijeli prijavu na javni natječaj za mjesto za koje se obavlja testiranje, ne mogu pristupiti testiranju.

Po dolasku na testiranje kandidatima će biti podijeljenja pitanja. Za svaku provjeru znanja, sposobnosti i vještina kandidatima se dodjeljuje od 0 do 10. bodova. Smatra se da su kandidati zadovoljili na provjeri znanja, sposobnosti i vještina, ako je za svaki dio provedene provjere dobio najmanje 5 bodova.

Kandidati koji su zadovoljili na provjeri znanja, sposobnosti i vještina pristupaju razgovoru s Komisijom (intervju).
Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

- koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,
- koristiti mobilni telefon ili druga komunikacijska sredstva,
- napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija,
- razgovarati s ostalim kandidatima niti na drugi način remetiti koncetraciju kandidata.

Komisija kroz razgovor s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi. Rezultati intervjua boduju se na isti način kao i testiranje, tj. svakom pojedinom kandidatu se dodjeljuje određeni broj bodova od 0 do 10 i smatra se da je kandidat zadovoljio na intervju ako je dobio najmanje 5 bodova.
Nakon provedenog testiranja i razgovora Komisija utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova na provjeri znanja, sposobnosti,vještina i intervju, te čelniku tijela–predstojnici Ureda državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji dostavlja izvješće o provedenom postupku s rang-listom kandidata.
Izbor kandidata za prijam u službu obavlja se između najviše 10 kandidata koji su postigli najbolje rezultate na provedenom testiranju i intervju.
Izabrani kandidat prima se u državnu službu rješenjem čelnika, a rješenje se dostavlja svim kandidatima koji su se prijavili na javni natječa.
Kandidat koji nije zadovoljan rješenjem o prijamu izabranog kandidata u državnu službu, ima pravo podnijeti žalbu Odboru za državnu službu Zagreb, Maksmirska 63, u roku 15 dana od dana primitka rješenja.

KOMISIJA ZA PROVEDBU
JAVNOG NATJEČAJA