Početna Matični ured Rovišće
Početna
Kontakt

Matični ured Rovišće

Trg hrvatskih branitelja 2, Rovišće, 43000 Bjelovar
Tel: 878-131
Fax: 878-489
E-mail: maticni.rovisce@udubbz.hr

Matičar: Giulianno Đurđević
Radno vrijeme: utorak i petak, 7,00 - 15,00 sati