Početna Matični ured Nova Rača
Početna
Kontakt

Matični ured Nova Rača

Trg Stjepana Radića 56, Nova Rača, 43270 Veliki Grđevac
Tel: 886-031
Fax: 886-031

Matičarka: Koleta Novosel
Radno vrijeme za stranke: ponedjeljak, srijeda i petak od 7,30-14,00 sati