Početna Matični ured Grubišno Polje
Početna
Kontakt

Matični ured Grubišno Polje

Trg bana Josipa Jelačića 1, 43290 Grubišno Polje
Tel: 675-717
Fax: 075/801-182
E-mail: maticni.grpolje@udubbz.hr

Matičarka: Snježana Bralić
Radno vrijeme: ponedjeljak, utorak, srijeda i petak, 7,00 - 15,00 sati