Početna Matični ured Đulovac
Početna
Kontakt

Matični ured Đulovac

Đurina ulica 130, 43532 Đulovac
Tel: 382-022
Fax: 382-022
E-mail: maticni.dulovac@udubbz.hr

Matičarka: Renata Grahovac
Radno vrijeme: četvrtak, 7,00 - 15,00 sati