Početna Matični ured Đulovac
Početna
Kontakt

Matični ured Đulovac

Đurina ulica 130, 43532 Đulovac
Tel: 382-022
Fax: 382-022

Matičarka: Renata Grahovac
Radno vrijeme za stranke: ponedjeljak i četvrtak od 7,30-14,00 sati