Početna Matični ured Daruvar
Početna
Kontakt

Matični ured Daruvar

Trg Kralja Tomislava 14, 43500 Daruvar
Tel: 675-812
Fax: 335-483

Matičari: Vladimir Angjal, Renata Grahovac i Atanas Krstovski
Radno vrijeme za stranke: od ponedjeljka do petka od 7,30-14,00 sati