Početna Matični ured Čazma
Početna
Kontakt

Matični ured Čazma

Milana Novačića 13, 43240 Čazma
Tel: 226-544
Fax: 075/801-169
E-mail: maticni.cazma@udubbz.hr

Matičarka: Mihaela Sabol
Radno vrijeme: ponedjeljak, utorak, srijeda i petak, 7,00 - 15,00 sati