Početna Matični ured Čazma
Početna
Kontakt

Matični ured Čazma

Milana Novačića 13, 43240 Čazma
Tel: 226-542, 226-544
Fax: 075/801-169

Matičarka: Verica Vrlac
Radno vrijeme za stranke: ponedjeljak, srijeda i petak od 7,30-14,00 sati