Početna Matični ured Čazma
Početna
Kontakt

Matični ured Čazma

Milana Novačića 13, 43240 Čazma
Tel: 226-544, 226-542
Fax: 075/801-169

Matičarka: Mihaela Sabol
Radno vrijeme za stranke: od ponedjeljka do petka 7,30-14,00 sati