Početna Matični ured Bjelovar
Početna
Kontakt


Matični ured Bjelovar

Dr. Ante Starčevića 8, 43000 Bjelovar
Tel: 278-174, 278-176, 278-110
Fax: 278-175

Matičarke: Nada Hudoletnjak, Zrnka Habaht, Barica Sabolović, Zdenka Tonković i Sanja Vlahović
Radno vrijeme za stranke: od ponedjeljka do petka od 7,30-14,00 sati