Početna Matični ured Bjelovar
Početna
Kontakt


Matični ured Bjelovar

Dr. Ante Starčevića 8, 43000 Bjelovar
Tel: 278-174, 278-176, 278-110
Fax: 278-175
E-mail: maticni.bjelovar@udubbz.hr

Matičari: Nada Hudoletnjak, Zdenka Tonković, Miroslav Sever, Zrnka Habaht, Barica Sabolović i Giulianno Đurđević
Radno vrijeme: od ponedjeljka do petka, 7,00 - 15,00 sati