Početna Kontakt
Početna
Kontakt





Sjedište Ureda državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji

Dr. Ante Starčevića 8, 43000 Bjelovar
Centrala: 278-111

Predstojnica: Marija Jungić, mag. iur.
tel: 278-161, 278-162
fax: 278-164


Ime i Prezime:

Tvrtka:

Adresa:

Telefon:

Email:

Poruka: