Početna Izbori
Početna
Kontakt

OBAVIJEST BIRAČIMA

Vlada Republike Hrvatske je dana 14. studenoga 2019. godine donijela Odluku o raspisivanju izbora za Predsjednika Republike Hrvatske. Odluka stupa na snagu 21. studenoga 2019. godine i objavljena je u „Narodnim novinama“, broj 112/19 od 21. studenoga 2019. godine.

Za dan održavanja izbora određena je nedjelja, 22. prosinca 2019. godine.

Sukladno odredbi članka 24. Zakona o registru birača svaki građanin ima pravo pregledati svoj upis u registar birača, tražiti njegovu dopunu ili ispravak tijekom cijele godine, a u vrijeme raspisanih izbora odnosno referenduma najkasnije 10 dana prije dana određenog za održavanje izbora odnosno referenduma.

Zainteresirani birači mogu pregledati, odnosno zatražiti dopunu ili ispravak podataka upisanih u registar birača prema mjestu svoga prebivališta neposredno u pisanom obliku, putem pošte, usmeno izjaviti na zapisnik dok birači koji imaju vjerodajnice i pristup aplikaciji e- Građani mogu putem iste podnijeti zahtjev za privremeni upis, aktivnu registraciju te prethodnu registraciju.

Također, na internetskoj stranici Ministarstva uprave uprava.gov.hr, dostupni su obrasci zahtjeva i omogućen je uvid u registar birača putem OIB-a ili MBG-a građana i prezimena, te su dostupni podaci o adresama nadležnih ureda.
Birači mogu pregledati, odnosno zatražiti dopunu ili ispravak podataka upisanih u registar birača prema mjestu svoga prebivališta te podnijeti zahtjev za privremeni upis u registar birača izvan mjesta prebivališta, aktivnu registraciju, prethodnu registraciju i izdavanje potvrda za glasovanje izvan mjesta prebivališta uz važeću osobnu iskaznicu

zaključno do srijede 11. prosinca 2019. godine, i to

  • od 22. studenoga do 10. prosinca 2019. godine svakim radnim danom od 7,00-15,00 sati;
  • na dan 7. prosinca 2019. godine (subota) u vremenu od 8,00 - 14,00 sati
  • na dan 11. prosinca 2019. godine (srijeda) od 7,00-16,00 sati

na slijedećim adresama:

SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU BJELOVAR
Bjelovar, Dr. Ante Starčevića 8
Tel: 043/278-177,043/278-184,
Fax:043/278-164

ISPOSTAVA DARUVAR
Daruvar,Trg kralja Tomislava 14
Tel: 043/675-807
Fax: 043/335-483

ISPOSTAVA GAREŠNICA
Garešnica, Vladimira Nazora 22
Tel: 043/675-680
Fax:075/801-518

ISPOSTAVA ČAZMA
Čazma, Milana Novačića 13/I
Tel: 043/226-540
Fax: 075/801-169

ISPOSTAVA GRUBIŠNO POLJE
Grubišno Polje, Trg bana Josipa Jelačića 1
Tel: 043/675-711
Fax:075/801-182

U nedjelju 22. prosinca 2019. godine, na dan održavanja izbora za predsjednika Republike Hrvatske, raditi će se neprekidno u vremenu od 7,00 do 19,00 sati radi izdavanja POTVRDA ZA GLASOVANJE (članak 57. Zakona o registru birača) biračima koji prilikom dolaska na biračko mjesto utvrde da nisu upisani u izvatke iz zaključenog popisa birača.

S obzirom na mogućnost održavanja drugog kruga glasovanja, pozivaju se birači da se, prilikom podnošenja zahtjeva za privremeni upis izvan mjesta prebivališta, prethodnu registraciju, aktivnu registraciju i izdavanje potvrde za glasovanje izvan mjesta prebivališta za prvi krug glasovanja, izjasne i za drugi krug glasovanja.

Birači, u slučaju održavanja drugog kruga glasovanja, odmah po određivanju datuma drugog kruga glasovanja, a najkasnije do 10 dana prije dana održavanja drugog kruga glasovanja, mogu podnijeti novi zahtjev za privremeni upis izvan mjesta prebivališta, prethodnu registraciju, aktivnu registraciju i izdavanje potvrde za glasovanje izvan mjesta prebivališta te mogu izmijeniti ranije podneseni zahtjev ili odustati od njega.

Ured državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji će na dan 11. prosinca 2019. raditi sa strankama do 16:00 sati radi zaprimanja zahtjeva za privremeni upis u registar birača izvan mjesta prebivališta, prethodnu registraciju, aktivnu registraciju i izdavanje potvrde za glasovanje izvan mjesta prebivališta.

O radnom vremenu Ureda u slučaju održavanja drugog kruga glasovanja birači će biti naknadno obaviješteni.

ZAHTJEV - registracija birača
ZAHTJEV – odustanak od aktivne registracije birača koji nema prebivalište u Republici Hrvatskoj
ZAHTJEV – odustanak od prethodne registracije birača s prebivalištem u Republici Hrvatskoj
ZAHTJEV – odustanak od privremenog upisa u Registar birača izvan mjesta prebivališta
ZAHTJEV – izdavanje potvrde za glasovanje izvan mjesta prebivališta
ZAHTJEV – privremeni upis u Registar birača izvan mjesta prebivališta
ZAHTJEV – promjena mjesta aktivne registracije birača koji nema prebivalište u Republici Hrvatskoj
ZAHTJEV – promjena mjesta privremenog upisa u Registar birača izvan mjesta prebivališta
ZAHTJEV – promjena mjesta prethodne registracije birača s prebivalištem u Republici Hrvatskoj