Početna Ispostava Garešnica
Početna
Kontakt

Ispostava Garešnica

Zgrada ispostave Garešnica

Ispostave Ureda državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji obavljaju upravne i stručne poslove koji se odnose na gospodarstvo, društvene djelatnosti, imovinsko-pravne poslove, poslove opće uprave, opće, administrativne te pomoćno-tehničke poslove.

Predmetni poslovi obavljaju se za za područje grada Garešnice te općina Berek, Hercegovac i Velika Trnovitica.

Vladimira Nazora 22, 43280 Garešnica
Centrala: 675-680
Fax: 075/801-518

E-mail: ispostava.garesnica@udubbz.hr

Voditelj ispostave: Alen Štandar, upr. prav.
tel: 675-685