Početna Ispostava Daruvar
Početna
Kontakt

Ispostava Daruvar

Zgrada ispostave Daruvar

Ispostave Ureda državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji obavljaju upravne i stručne poslove koji se odnose na gospodarstvo, društvene djelatnosti, imovinsko-pravne poslove, poslove opće uprave, opće, administrativne te pomoćno-tehničke poslove.

Predmetni poslovi obavljaju se za za područje grada Daruvara te općina Dežanovac, Đulovac, Končanica i Sirač.

Trg Kralja Tomislava 14, 43500 Daruvar
Centrala: 675-800
Fax: 335-483

E-mail: ispostava.daruvar@udubbz.hr

Voditeljica ispostave: Nevena Pavlović, spec.adm.publ.
tel: 675-807