Početna Ispostava Čazma
Početna
Kontakt

Ispostava Čazma

Zgrada ispostave Čazma

Ispostave Ureda državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji obavljaju upravne i stručne poslove koji se odnose na gospodarstvo, društvene djelatnosti, imovinsko-pravne poslove, poslove opće uprave, opće, administrativne te pomoćno-tehničke poslove.

Predmetni poslovi obavljaju se za za područje grada Čazme te općina Ivanska i Štefanje.

Milana Novačića 13, 43240 Čazma
Centrala: 226-540
Fax: 075/801-169

E-mail: ispostava.cazma@udubbz.hr

Voditeljica ispostave: Arijana Andri, dipl. novinar,
tel: 226-545