Početna Humanitarna pomoć
Početna
Kontakt

Humanitarna pomoć

Zakonom o humanitarnoj pomoći (NN, broj 102/15) i pravilnicima (NN broj 120/15) propisuju se uvjeti prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći u Republici Hrvatskoj. Za prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći u smislu ovoga Zakona na području Bjelovarsko-bilogorske županije, nadležan je Ured državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, Služba za društvene djelatnosti, Bjelovar koji IZDAJE:

1. RJEŠENJE KOJIM SE ODOBRAVA STALNO PRIKUPLJANJE I PRUŽANJE HUMANITARNE POMOĆI

Neprofitne pravne osobe koje djeluju na temelju javne ovlasti propisane posebnim zakonom i kojima je prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći registrirana djelatnost, zaklade odnosno funadacije, podnose nadležnom uredu Zahtjev za izdavanje rješenja (Obrazac 1), Trogodišnji program rada (Obrazac 2). Nakon izvršnosti rješenja, podnositelj zahtjeva stječe pravo korištenja logotipa za stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći. Neprofitna pravna osoba dužna je dostaviti Uredu Izvješće o provedbi trogodišnjeg programa rada (Obrazac 3) i jednom godišnje na kraju kalendarske godine dostaviti Izvješće o stalnom prikupljanju (Obrazac 4) nadležnom uredu.

Inspekcijski nadzor nad stalnim prikupljanjem i pružanjem humanitarne pomoći provode inspektori ministarstva nadležnog za socijalnu skrb.

2. RJEŠENJE KOJIM SE ODOBRAVA ORGANIZIRANJE HUMANITARNIH AKCIJA

Pravne i fizičke osobe, mogu organizirati humanitarne akcije u smislu Zakona o humanitarnoj pomoći u trajanju jedne akcije do maksimalno 90 dana. Zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju provođenja humanitarne akcije (Obrazac 5), Plan provođenja humanitarne akcije (Obrazac 6) i Plan korištenja prikupljene humanitarne pomoći (Obrazac 7), podnose Uredu najmanje 15 dana prije planiranog početka humanitarne akcije. Nakon izvršnosti rješenja, podnositelj zahtjeva stječe pravo korištenja logotipa za organiziranje humanitarne akcije. U roku od 30 dana od pružene humanitarne pomoći, organizator je dužan Uredu dostaviti Izvješće o provedenoj humanitarnoj akciji (Obrazac 8).

Za provođenje inspekcijskog nadzora nad humanitarnim akcijama utvrđuje se nadležnost te ih provode inspektori nadležnih ministarstava.

Ured državne uprave obvezan je osigurati da evidencije i izvješća o prikupljenoj i pruženoj humanitarnoj pomoći (Provedena humanitarna pomoć), budu dostupni javnosti.