REGISTAR SKLOPLJENIH UGOVORA O JAVNOJ NABAVI

(IZNOSI SREDSTAVA ISKAZANI SU BEZ PDV)

Red. br.Evidencijski br. nabavePremet nabaveBrojčana oznaka nabave iz CPVBroj objave u EOJN RHVrsta postupkaVrsta ugovora ili OSNaziv i OIB ugovarateljaNaziv i OIB podugovarateljaDatum sklapanja ugovora ili OSRok na koji je ugovor ili OS sklopljenIznos bez PDV-a (kn)Iznos PDV-a (kn)Ukupan iznos s PDV-om (kn)Datum kada je ugovor ili OS izvršen u cijelostiUkupni isplaćeni iznos ugovaratelju s PDV na temelju sklopljenog ugovora ili OSObrazloženje Napomena
1.1/18Nabava usluga u pokretnoj el. kom. mreži64212000-5 Otvoreni postupak SDUSJNUgovor o nabavi usluga u pokretnoj el. kom. mreži sklopljenog na temelju OSHrvatsko telekom d.d. Zagreb, OIB:81793146560 03.01.2018.12 mjeseci16.000,004.000,0020.000,00    
2.2/18Opskrba električnom energijom09310000-5 Otvoreni postupak SDUSJNUgovor o opskrbi krajnjeg kupca el. energijom sklopljenog na temelju OSHEP-Opskrba d.o.o. Zagreb, OIB: 63073332379 06.02.2018.24 mjeseca77.946,6810.133,0688.079,74    
3.3/18Nabava poštanskih usluga64110000-0 Otvoreni postupak SDUSJNUgovor o nabavi poštanskih usluga sklopljen na temelju OS - Grupa AHP - Hrvatska pošta d.d. Zagreb, OIB; 87311810356 22.02.2018.24 mjeseca262.865,130,00262.865,13    
4.4/18Nabava poštanskih usluga64110000-0 Otvoreni postupak SDUSJNUgvor o nabavi poštanskih usluga sklopljen na temelju OS - Grupa BHP - Hrvatska pošta d.d. Zagreb, OIB; 87311810356 22.02.2018.24 mjeseca220,8055,20276,00